Wetenschappelijk offensief om elektrisch vissen te redden

Verdedigers van elektrische visserij stellen wetenschappelijk schijnverslag op in wanhopige poging om ​​volledig verbod te voorkomen

Parijs, 4 juni 2018

Wetenschap heeft beslist een centrale rol gespeeld in het Europese dossier elektrische visserij.

Afgelopen maand werd wetenschap gebruikt door Nederlandse politici en de visserijsector om te proberen de elektrische ‘puls’ visserij te legitimeren. Verre van dat dit nieuwe elementen in het debat bracht, is dit wetenschappelijk offensief gericht op het valselijk afschilderen van elektrisch vissen als een duurzame vistechniek, met name door het te vergelijken met boomkorvisserij, een vistuig waarvan altijd beweerd is door de pulse lobby dat het vele malen schadelijker zou zijn dan het pulstuig. Hoewel wetenschappelijke publicaties hebben aangetoond dat er veel problemen worden veroorzaakt door elektrisch vissen, wordt de informatie die belastend is voor de pulsvisserij structureel ontkend en genegeerd door de verdedigers van elektrisch vissen.

Vanaf het begin werd de wetenschap aangewend door corrupte beleidsmakers om te legitimeren dat uitzonderingen werden toegestaan ​​voor een destructieve en verboden visserijtechniek. Maar ons onderzoek heeft aangetoond dat het wetenschappelijk advies dat de Europese Commissie gebruikte om haar vooringenomen beslissing in 2006 te rechtvaardigen, precies het tegenovergestelde zei: dat uitzonderingen NIET MOGELIJK zouden moeten zijn om vissen met elektriciteit te vangen.

> Lees onze onthullingen over het aanvankelijk corrupte politieke besluit en ons gedetailleerde informatiedocument

Maar de beer was los: politici en de visserijsector sloegen de handen ineen, zoals helaas al te vaak het geval is, en hadden besloten dat hoe dan ook de elektrische visserij op commerciële schaal in Nederland zou doorgaan.

Daarvoor gebruikten ze de wetenschap opnieuw als een excuus om vrijstellingen toe te wijzen die ver boven de drempel lagen die ze in de wet hadden vastgelegd, bij die eerste schandalige beslissing van 2006.

> Lees meer over de juridische trucs die politici en industriële vissers gebruiken om het aantal licenties uit te breiden dat veel verder gaat dan het wettelijk kader (vanaf pagina 5)

Maar recente bevindingen van de een Nederlandse onderzoeksjournalist hebben aangetoond dat die wetenschap niets anders was dan een excuus om commerciële activiteiten uit te voeren en dat de overgrote meerderheid van de Nederlandse elektrische trawlers zelfs helemaal nooit heeft deelgenomen aan wetenschappelijk onderzoek. 

> Lees het artikel dat op 25 maart 2018 in NOS is gepubliceerd, hier in het Nederlands, hier onze vertaling in het Engels.

Een volledig verbod op elektrische visserij, waartoe bij de stemming van het Europese Parlement van 16 januari 2018 is besloten, zou daarom niet alleen moeten worden goedgekeurd, omdat het verbod nooit had moeten worden opgeheven en ook omdat elektrisch vissen leidt tot een combinatie van schadelijke gevolgen zowel op ecologisch als sociaal gebied. Maar ook omdat het elektrische visserijdossier op zich laat zien hoe diep vooringenomen en corrupt visserijzaken op EU- en nationaal niveau zijn. 

Ter herinnering: het Europees Parlement heeft overweldigend ingestemd met een definitief verbod op elektrische visserij en verschillende lidstaten verdedigen een dergelijke positie. Bovendien diende BLOOM twee klachten tegen Nederland in: een tegen de onwettigheid van de meerderheid van de elektrische visserijlicenties die aan Nederlandse schepen werd verleend, en een over de niet-naleving van de EU-vereisten inzake financiële transparantie om gegevens te verstrekken over de overheidssubsidies die aan zijn vloten waren toegewezen tussen 2007 en 2014.

Geconfronteerd met deze situatie hebben de verdedigers van de elektrische visserij de wetenschap gemobiliseerd met een speciale politieke missie: om elektrische visserij te redden van een EU-breed verbod. Overheidsinstanties (EU-Commissie, Nederlandse overheid) en organisaties uit de visserijsector (VisNed, Vissersbond, EMK) zijn zo diep betrokken bij dit Europese schandaal dat ze samen alles in het werk stellen om te voorkomen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor de huidige puinhoop.

Wetenschap op bestelling:

Dit keer hebben ze de stromannen opgesteld (wetenschappers in dit geval) om ervoor te zorgen dat er belastende wetenschappelijke taal beschikbaar is voor een politieke “coup”: om de EU-onderhandelingen over elektrische visserij af te ronden zonder dat deze destructieve visserijmethode verboden wordt (als onderdeel van de “trialoog” -onderhandelingen over de “Technische maatregelen” -verordening).

Ze moesten een uitvlucht vinden die krachtig genoeg was om het multidimensionale schandaal van elektrisch te vissen te verbergen. Die vonden ze:

De uitvlucht kwam in de vorm van een reeks wetenschappelijke rapporten:

In de eerste plaats publiceerde het Belgisch Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) extravagante gegevens met de bewering dat elektriciteit de overleving van embryo’s verhoogde (!), Waarna de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) het antwoord publiceerde op een verzoek van de Nederlandse regering over elektrisch vissen: niets nieuws in de gegevens die zij presenteren, maar de toon is veranderd, waardoor elektrische visserijverdedigers het als “duurzaam” op de markt kunnen brengen.

> Lees onze analyse van de gegevens die op 4 mei 2018 werden gepubliceerd door het Belgische onderzoeksinstituut ILVO, dat de effecten van elektrische stroom op de eieren en larven van Tong wilde onderzoeken, maar fundamentele tekortkomingen en twijfelachtige methodologie bevat.

> Lees onze gedetailleerde politieke en wetenschappelijke analyse van de wetenschappelijke opinie van de ICES, die op 30 mei 2018 werd vrijgegeven naar aanleiding van het speciale verzoek van Nederland om elektrische boomkorren/pulsvissen te vergelijken met traditionele boomkorvisserij.

Volgens BLOOM is de wetenschappelijke opinie van de ICES bijzonder schokkend omdat de wetenschap zo opvallend de politieke doelstellingen dient, die in tegenspraak zijn met de missie van dit internationale wetenschappelijke orgaan. BLOOM heeft ICES daarom verzocht volledig transparant te zijn over het ontwerpproces, dat leidde tot de productie van een dergelijk zwak, politiek bevooroordeeld wetenschappelijk stuk.

> Lees ons verzoek aan ICES om uitleg en volledige transparantie

Gelijktijdig heeft BLOOM ook het Franse onderzoeksinstituut IFREMER verzocht de gegevens bekend te maken die zij hebben over de jeugdsterfte als gevolg van elektrische stroom. Het IFREMER-instituut werd ingeschakeld door een zeebadkwekerij (Aquastream) in Bretagne om de redenen achter extreem hoge percentages van kindersterfte te achterhalen. Een daarvan lijkt de aanwezigheid te zijn van milde stroomlekken. Dit kritieke document, dat een belangrijk licht op de zaak kan werpen, moet openbaar beschikbaar zijn, maar is dat niet. Integendeel, IFREMER heeft alle vermeldingen van zijn bestaan ​​verwijderd van zijn website.

> Lees het verzoek van BLOOM aan de IFREMER

Visserijorganisaties en NGO’s hebben hun krachten gebundeld om campagne te voeren voor een volledig verbod op elektrische visserij. Vandaag publiceren zij hun gezamenlijk standpunt dat is uitgestuurd naar alle EU-beleidsmakers. Zij verwachten van wetenschappers, lidstaten en de Europese Commissie dat zij voldoen aan de verwachtingen van Europese burgers om kwesties met integriteit en onpartijdigheid te arbitreren en voortdurend streven naar uitvoering van de toezeggingen van Europa om zijn mariene ecosystemen, biodiversiteit te herstellen, onze gemeenschappelijke toekomst veilig te stellen en de overleving van traditionele vissers en om het algemeen belang te verdedigen tegen particuliere belangen.

> Lees de gezamenlijke positie van 25 vissersorganisaties en milieu-NGO’s

De volgende trialoog onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Parlement en de Raad zullen in juni 2018 plaatsvinden. Het zal een echte test zijn van de betrouwbaarheid en het vertrouwen in de publieke besluitvorming. Het Parlement, burgers en traditionele en kleinschalige vissers zullen instemmen met niets minder dan een volledig en definitief verbod op alle vormen van vissen met elektrische stroom.

Read it in English

Read it in French

Read it in Spanish

Share :