Ongekende EU-brede mobilisatie van vissers tegen elektrische visserij

#FishersResist

Vandaag mobiliseren kleinschalige en traditionele vissers van verschillende landen zich in havens voor een gelijktijdige actie van verzet; een protest tegen elektrische visserij. Ze roepen openbare beleidsmakers op om deze destructieve visserijtechniek in de EU definitief te verbieden.

Vissers uit België, Frankrijk, Duitsland, het VK en zelfs Nederland hebben besloten samen met andere vissers en NGO’s een vangstmethode aan te klagen die het mariene milieu vernietigt en die hun voortbestaan bedreigt.

> De coalitie van vissersorganisaties en NGO’s lanceerde een collectief actieplatform om een oproep te doen aan de besluitvormers: http://www.stopelectricfishing.org

De vissers voeren op maandag 18 juni 2018 om 9:00 uur actie in de volgende havens aan de Noordzee: IJmuiden (Nederland), Nieuwpoort (België), Boulogne-sur-Mer (Frankrijk), Lowestoft (VK), zeven Ierse eilanden (Arranmore, Inishbofin, Clare, Inis Lyre, Inis Oirr, Bere, Sherkin). Ook in andere regio’s laten de vissers zich horen: Flensburg aan de Oostzee (Duitsland), Mandriola en Oristano (Italië), Saint Mandrier (Frankrijk) aan de Middellandse Zee en Saint Jean de Luz aan de Atlantische kust.

Elektrische visserij was in 1998 verboden in Europa, maar de Europese Commissie stelde voor om het vanaf 2006 toe te laten onder een uitzonderingsregeling. Dit besluit, dat indruiste tegen het expliciete wetenschappelijke advies aan de Commissie, veroorzaakte vergaande chaos: als gevolg daarvan is een hele commerciële vloot in Nederland omgebouwd naar een verboden, destructieve visserijmethode onder het mom van experimentele en wetenschappelijke vergunningen. Maar onder het beleid van de Nederlandse overheid, wetenschappers en visserij-industrie werden dergelijke wetenschappelijke activiteiten niet uitgevoerd. De Nederlandse regering en de Europese Commissie hebben zich wederzijds schuldig gemaakt aan het verstrekken van elektrische licenties die ver boven de toegestane wettelijke limiet liggen.

Vanuit financieel oogpunt is elektrische visserij een symbool geworden van de vooringenomen inspanningen van overheidsinstanties ten gunste van een oververtegenwoordigde, politiek krachtige visserijlobby. Om de bijna failliete boomkorvissersvloot te redden, hebben politici de destructieve visserijmethode (elektrische visserij) hernoemd tot “innovatief”, waardoor ze niet alleen deze verboden vismethode kunnen toepassen, maar ook miljoenen euro’s aan overheidssubsidies kunnen verkrijgen voor het uitrusten van boomkorvaartuigen met elektroden op kosten van belastingbetalende Europese burgers.

> NGO’s en vissersorganisaties verzochten het EU-bureau voor fraudebestrijding om mogelijke fraude in de elektrische visserij te onderzoeken

Dit dossier is een Europese schande vergelijkbaar met de wetenschappelijke walvisvaart. Het is in tegenspraak met alle EU-verbintenissen inzake duurzaamheid, overtreedt de EU-regels voor financiële transparantie en overtreedt wettelijke verplichtingen om een billijke toegang tot hulpbronnen onder vissers te waarborgen. Ten slotte is  elektrisch vissen ook in strijd met de regulatorische doelstellingen van milieuherstel en integer gebruik van publieke gelden.

Het zwaarste weegt dat dit heimelijke overheidsbeleid het onderwaterleven vernietigt en ten koste gaat van werkgelegenheid. En hoewel het tegendeel is bewezen, blijven beleidsmakers en politici op EU- en nationaal niveau volharden in het verdedigen van de slechtste visserijpraktijken in plaats van de beste. Bijvoorbeeld: bij elektrische trawlers is tussen 50 en 70%[1] van de gevangen vis bijvangst (discards), maar kieuwetters hebben slechts maximaal 6% bijvangst.[2] Evenzo halen Kieuwetters voor één liter verbrande brandstof tot 6 keer zoveel vis binnen (2 tot 3 kilo) als elektrische trawlers (450 gram).

Ondanks de duidelijke sociaal-economische en ecologische verdiensten van kustvisserijmethoden die worden gebruikt door kleinschalige en traditionele vissers, krijgen de meest destructieve, brandstofintensieve en van subsidies afhankelijke vissers de hulp en toewijding van politici.

Elektrisch vissen beschaamt Europa in elk opzicht.

In de loop van de jaren heeft de uitputting van visgronden langs de kustlijn van de Noordzee traditionele vissers op de rand van de economische instorting gebracht. Tussen 2014 en 2018 verloren Franse kieuwetters uit het noorden gemiddeld 50% van hun tongvangst.[3]

Industriële lobby’s hebben jaar in jaar uit controle gekregen over “producentenorganisaties” (die visserijquota toewijzen), politieke vertegenwoordigingsorganen, structuren voor havenbeheer en vlooteigendommen. Kleine vissers zijn langzaam maar zeker tot zwijgen gedwongen, omdat als ze het aandurven om zich uit te spreken tegen dominante actoren, vergelding onmiddellijk en heftig is (quota, visrechten, vergunningen enz.)

Hun toekomst is net zo pikdonker als een tunnel zonder licht aan het einde. Zo ver moest het komen, jaren van onmacht en wanhoop, vele faillissementen voor kleine visserijbedrijven, maar nu  staan de kleinschalige vissers op om de onderdrukking door industriële lobby te bestrijden. Ze zijn nu vastbesloten om te vechten tot het einde, totdat elektrisch vissen volledig en definitief verboden is.

De coalitie van vissersorganisaties en NGO’s heeft een collectief actieplatform gelanceerd om een beroep te doen op besluitvormers: http://stopelectricfishing.org/nl

***

LEES VERDER

à Tot een paar dagen (!) geleden, kon de omvang van het financiële schandaal niet volledig worden geëvalueerd, omdat Nederland het dossier mbt de toegekende overheidssteun tussen 2007 en 2014 weigerde te publiceren (ondanks wettelijke verplichting daartoe). Daardoor was het onmogelijk om de totale subsidies voor elektrische visserij sinds de invoering van derogaties te berekenen. Als gevolg van een klacht die BLOOM indiende tegen Nederland omdat zij niet voldeden aan de eisen van transparantie en het collectieve verzoek om een fraude-onderzoek in te stellen, heeft de Nederlandse overheid de gevraagde informatie half juni 2018 vrijgegeven. BLOOM is op dit moment de inhoud daarvan aan het analyseren.

BLOOM was er echter wel in geslaagd de sinds augustus 2015 toegekende subsidies te schatten. In iets meer dan twee jaar is ten minste 5,7 miljoen euro aan overheidssubsidies toegewezen voor de ontwikkeling van industriële elektrische vissersvloten in Nederland, waarvan 3,8 miljoen euro afkomstig is Europese fondsen (67% van het totaal). Deze overheidssubsidies zijn toegewezen onder de titels “onderzoek”, “innovatie” en “beste praktijken”.

-> Zie de klacht van BLOOM tegen Nederland over de niet-naleving van transparantieverplichtingen: https://www.bloomassociation.org/en/pulse-fishing-second-complaint-against-the-netherlands/

-> Zie de klacht van BLOOM tegen Nederland over illegale licenties: https://www.bloomassociation.org/en/pulse-fishing-bloom-files-a-complaint-against-the-netherlands/

-> Het platform voor Europese ambachtelijke vissers “LIFE” (Low Impact Fishers of Europe) heeft online vissersevaluaties verzameld over de toestand van het mariene milieu na het passeren van elektrische trawlnetten.

-> Lees “Electric ‘Pulse’ Fishing: Why It Should Be Banned”: https://www.bloomassociation.org/en/wp-content/uploads/2018/04/electric-fishing-advocacy-doc-v2.pdf

-> Lees de gezamenlijke positie van vissers en NGO’s: https://www.bloomassociation.org/wp-content/uploads/2018/06/Electric-Fishing-Joint-position-3.pdf

Referenties

[1] See Cappell et al. (2016) MSC sustainable fisheries certification — Off-site surveillance visit — CVO pulse sole and plaice fishery — Public comment draft report. Acoura Marine Ltd, Edinburgh (UK). 261 p. Also see Baarseen et al. (2015) Verkenning economic impact aanlandplicht op Nederlandse kottervloot. Flynth & LEI Wageningen UR. 69 p.

[2] Kelleher (2005) Discards in the world’s marine fisheries: an update. Fisheries Technical Paper 470, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome (Italy). 152 p.

[3] FranceAgriMer, 2018, “Focus sur la sole – cas des fileyeurs du Nord”, Verkrijgbaar bij:

http://www.lemarin.fr/sites/default/files/2018/05/24/extrait_sole_0.pdf

Share :