Pers en media

Nieuwtje - dinsdag 2 juni 2020

Nieuw wetenschappelijk advies over pulsvisserij

Op 20 mei 2020 publiceerde ICES – De Internationale Raad voor Onderzoek van de Zee – een adviesrapport over pulsvisserij, gebaseerd op wetenschappelijke expertise. In het rapport wordt duidelijk gesteld dat het gebruik van de pulskor bij de tongvisserij de impact op het ecosysteem en milieu vermindert. De puls is minder schadelijk dan vissen met de boomkor. ILVO, als co-auteur van het rapport, treedt deze conclusie bij maar maakt tegelijk ook enkele kanttekeningen.

pulskor

Bij pulsvisserij worden vissen van op de zeebodem opgeschrikt en het net ingejaagd door elektrische pulsen, in plaats van door mechanische stimulatie met wekkerkettingen. Sinds 2009 werd deze methode - vooral in de Nederlandse visserij - toegepast in de Noordzee. Toen was reeds gebleken dat de techniek minder schade toebracht aan de zeebodem en dat er bespaard kon worden op brandstof. Maar, door bezorgdheid omtrent verhoogde sterfte van en schade aan mariene fauna, en negatieve effecten op het bodemecosysteem besloot het Europees Parlement in april 2019 deze innovatieve vismethode te verbieden.

Wat betreft effecten van pulsvisserij op tong, blijken een aantal van die bezorgdheden nu onterecht. Na een grondige analyse over alle gekende effecten van de pulsvisserij en traditionele boomkorvisserij, zowel op individuele organismen, populaties en ecosystemen, blijkt dat het gebruik van de pulskor bij de tongvisserij de impact op het ecosysteem en milieu vermindert bij het exploiteren van de maximale toegestane vangst van tong.

Deze conclusie steunt op de expertise van de Werkgroep Elektrisch Vissen (WGELECTRA), die reeds 10 jaar lang de effecten van elektrische pulsen bestudeert, op verschillende soortengroepen, soorten en levensstadia binnen een soort. ILVO is steeds één van de sterkmakers geweest binnen deze werkgroep, en onderschrijft het gepubliceerde advies. Tegelijk willen de onderzoekers ook nuanceren, zowel in het bredere kader als naar de situatie in het Belgische deel van de Noordzee. Hans Polet: “Het gepubliceerde advies is wetenschappelijk sterk onderbouwd qua biologische en ecologische effecten, daar kan geen twijfel over bestaan. Sociale en economische effecten werden in dit advies echter niet rekening gebracht. Ook de mogelijkheid van effecten op kleine ruimtelijke schaal vallen buiten het advies. Dit rapport bekijkt de Noordzee als geheel en maakt geen evaluatie voor deelgebieden zoals bvb de zuidelijke Noordzee. ILVO heeft in een studie duidelijk aangetoond dat de Belgische 12-mijlszone buiten proportie intens bevist is door de Nederlandse pulskotters. Deze visserij heeft dus aantoonbaar negatieve gevolgen gehad voor de visstand voor de Belgische kust. Daarnaast zijn de klachten van Belgische, Franse en Engelse kleinschalige vissers die concurrentieel nadeel ondervonden van de pulsvisserij niet ernstig genomen. Dit is vooral een probleem omdat die concurrentie kwam van de pulsvisserij als een experimentele visserijmethode die als wetenschappelijk experiment op grote schaal door Nederland werd toegepast in de commerciële visserij. Verder dient er ook vermeld te worden dat er een aantal vragen zijn die door de wetenschap nog niet konden onderzocht en beantwoord worden.

Het advies verandert niets aan het EU-verbod op pulsvissen, maar het kan wel meegenomen worden bij verdere evaluatie en besluitvorming.

Contact: hans.polet@ilvo.vlaanderen.be

Texte d'origine