NEE tegen de elektrocutie van vissen en het verdwijnen van kleinschalige vissers!

Europa en de lobby's veroorzaken een ravage... maar burgers moeten sterker zijn!

De Nederlandse lobby's voor de industriële visserij hebben het op alle gebieden gewonnen van de Europese instituten: ondanks het feit dat pulsvissen in Europa sinds 1998 is verboden, hebben ze dankzij een ontheffing sinds 2007 een vergunning gekregen ... en ze staan nu op het punt om te bereiken dat pulsvissen wordt beschouwd als een "innovatieve" vismethode, in plaats van een verwoestende methode. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat pulsvissen in heel Europa wordt toegestaan!

Laten we ons uitspreken tegen het uitroeien van zeeleven en kleinschalige vissers

Industriële sleepnetten met elektrische pulsen ploegen de zeebodem om en elektrocuteren willekeurig al het zeeleven. En van de vangst wordt 60% weggegooid: het is een ecologische ramp! De kleinschalige vissers die na de pulsvissers aankomen, hebben nog nooit zoiets gezien. Ze spreken van een "woestijn", een "kerkhof" ... maar deze radicale efficiëntie verwoest niet alleen mariene ecosystemen: pulsvissen brengt kleinschalige vissers die duurzaam vissen tot de rand van de afgrond. Dit kan de laatste strijd zijn tussen de industriële visserij en de kleinschalige ambachtelijke visserij. Laten we ervoor zorgen dat ze deze oorlog niet winnen!

Een parlement onder invloed van lobbyisten = onze democratieën die gegijzeld zijn genomen

De Nederlandse lobbyisten zijn bang voor de macht van burgers omdat ze weten dat we er net als de wetenschappers, visverkopers en kleinschalige vissers sterk tegen zijn dat zeeleven wordt geëlektrocuteerd en de oceaan in een woestijn wordt veranderd ... De lobbyisten voor de industriële visserij zijn daarom druk aan het uitoefenen om de plenaire stemming van het Europees Parlement zo snel mogelijk te laten plaatsvinden zodat de oppositie geen tijd heeft om zich te organiseren en de leden van het Europees Parlement te wijzen op de gevolgen van de stem die ze uitbrengen.

We moeten dringend reageren en ons verzetten tegen de cynische invloed van de lobby's voor de industriële visserij.

Europa is de enige plek waar toestemming voor deze verwoestende manier van vissen wordt gegeven!

Europa is de enig plek ter wereld waar er toestemming voor pulsvissen wordt gegeven. Het is een schande voor onze democratieën en onze instituten. De leden van het Europees Parlement kunnen een besluit dat niet te rechtvaardigen en op sociaal vlak enorm wreed is nog steeds tegenhouden.

Laten we ons nu uitspreken om de leden van het Europees Parlement te laten weten dat burgers dit doodvonnis voor de oceaan en kleinschalige vissers niet zullen tolereren! We weigeren de visserij te laten monopoliseren door een aantal industriële vissers die het niet veel uitmaakt dat ze de zeeën leegvissen met hun ongekende technologische efficiëntie die onherstelbare sociale gevolgen heeft.

Laten we de krachten bundelen om een volledig en definitief verbod op pulsvisserij in Europa te eisen

Pulsvisserij moet volledig worden verboden, zonder vergunningen in de vorm van willekeurige ontheffingen.We mogen niet toestaan dat een handvol Nederlandse industriëlen het economische evenwicht van onze gebieden en dat van kleinschalige vissers die dagelijks werken voor een echt duurzame vorm van visserij in gevaar brengt.

Aan alle leden van het Europees Parlement

Hierbij de tekst die aan de parlementsleden wordt voorgelegd

 

NEE tegen de elektrocutie van vissen en het verdwijnen van kleinschalige vissers!

117 684 handtekeningen


Doel: 200 000

Aan alle leden van het Europees Parlement

Begin 2018 wordt u gevraagd een cruciale beslissing te nemen voor de toekomst van de oceaan en de vissers: als u toestemming geeft voor pulsvisserij, al is het op kleine schaal, dan zult u de oceaan en de Europese kleinschalige visserijsector verwoesten.

Europa had nooit toestemming mogen geven voor een verwoestende vistechniek die al sinds 1998 verboden was. Het is een schande voor onze democratieën. We zijn inmiddels de enige regio ter wereld die expliciet toestaat dat er elektrische stroom in het mariene milieu wordt gebruikt. Vissen hebben geen schijn van kans tegen deze radicale technologische efficiëntie. Pulsvissen is het leegvissen van de oceaan en het ontnemen van het levensonderhoud van kleinschalige vissers.

Binnenkort hebt u de kans om deze fout recht te zetten en ervoor te zorgen dat Europa zich houdt aan de internationale verplichtingen, met name de toezegging om verwoestende vismethoden vanaf 2020 te hebben verboden (Doelstelling voor Duurzame Ontwikkeling nummer 14).

Voor een Europa dat haar kleinschalige vissers niet verwoest en het fragiele economische evenwicht in haar regio's niet kapotmaakt;
Voor een Europa dat haar burgers niet verraadt door toe te geven aan het dictaat van lobbyisten voor industriële visserij die onze toekomst in gevaar brengen;
Voor een Europa dat weigert zijn internationale verplichtingen ten aanzien van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid te laten varen,
Verbied pulsvissen, volledig en voor altijd.

Houd me op de hoogte van de ontwikkelingen van deze aktie en de andere akties van Bloom
Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous pouvez demander à l'adresse mail suivante : contact@bloomassociation.org l'accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ainsi qu'une limitation du traitement. Vous disposez également du droit de vous opposer au traitement ainsi que du droit à la portabilité de vos données.


Wilt u meer weten over pulsvissen? klik hier.